Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem

Vienreizējs svētku pabalsts

Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu

Dzimšanas dienas pabalsts

Aprūpe mājās

Apbedīšanas pabalsts

Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai