Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma

Ielu tirdzniecības atļauja

Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai