Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība