Apbedīšanas pabalsts

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt
mirušās personas, kuras pēdējā deklarēta dzīvesvieta bija Daugavpils novads, apbedīšanu.
Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja ir miris iedzīvotājs, kuram nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu.
Pabalsta apmērs iedzīvotāja apbedīšanai ir 150,00 euro.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv