Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana

Pēc personas lūguma, uz iesnieguma pamata, dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu, kā arī apstiprina civilstāvokļa aktu reģistrāciju arhīva dokumentu kopijas.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv