Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana

Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai.

Persona brīvā formā sagatavo iesniegumu (vai priekšlikumu, sūdzību u.c.), un iesniedz to pašvaldībā klātienē, pa pastu, e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), izmantojot e-pakalpojumu E-iesniegums iestādei (izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa) vai tiešsaistes formu Daugavpils novada mājas lapā.

Atbildīgais speciālists saskaņā ar kompetenci izvērtē iesniegumu, veic nepieciešamās darbības, sagatavo iesniedzējam atbildi. Atbilde tiek sniegta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Iesniegumu likums (Saeima; likumi; 2008.01.01.)