Izskata un sniedz atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem attīstības plānošanas jomā

Īss apraksts: Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa, atsaucoties uz Daugavpils novada domes Reglamentu, nepieciešamības gadījumā ierosina izmaiņas novada attīstības plānošanas dokumentos un organizē to izstrādi, ņemot vērā nacionālās un reģionālās plānošanas prasības, aktuālās iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības un intereses; izskata un sniedz atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem attīstības plānošanas jomā. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes Reglaments