Izziņas par personas dzīvesvietu izsniegšana

Īss apraksts: Izziņu par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi ir iespējams pieprasīt Daugavpils novada pašvaldībā, ja personas dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un pašvaldībai ir tiešsaistes datu pārraide ar Iedzīvotāju reģistru. Izziņu var pieprasīt elektroniski izmantot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: MK 11.12.2007. noteikumi Nr.844 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” pašvaldības budžetā jāiemaksā valsts nodeva pirms informācijas saņemšanas. Pakalpojuma nosaukums: Daugavpils novada domes un Daugavpils novada pašvaldības iestāžu oficiālo dokumentu un apliecinājumu kopiju izsniegšana Par Daugavpils novada domes un novada pašvaldības iestāžu oficiālo dokumentu un apliecinājumu kopiju izsniegšanu paredzama valsts nodeva. 1. Nodevas par Daugavpils novada domes un Daugavpils novada pašvaldības iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām objekts ir Domes un Iestādes izsniegtie oficiālie dokumenti un apliecinātas to kopijas. 2. Nodevas par Domes un Iestādes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām maksātāji – juridiskas, fiziskas personas, kas saņem Domes un Iestādes izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas. 4. No nodevas maksāšanas par Domes, Iestādes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām atbrīvojami: 4.1. politiski represētās personas; 4.2. personas ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti; 4.3. trūcīgas personas; 4.4. Domes struktūrvienības, Iestādes, valsts pārvaldes institūcijas. 5. Nodeva tiek iekasēta pilnā apmērā pirms Domes, Iestādes izstrādāto dokumentu izsniegšanas. 6. Iemaksātā nodeva par Domes, Iestādes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām ieskaitāma Domes, Iestādes budžetā. 7. Nodeva par Domes, Iestādes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām iemaksājama Iestādes kasē vai Domes, Iestādes kontā bankā. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes 31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr. 38 “Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām”.