Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība

Licencētā makšķerēšana Meduma ezerā Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 574 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas- kārtība” un 2002.gadā Medumu pagasta padomes apstiprinātiem „Meduma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem” ar nolūku regulāri (vismaz reizi gadā) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt antropogēno slodzi ezera un tā piekrastes teritorijā. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” un Sventes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulāri papildināt Sventes ezera zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi. Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta teritorijas robežās tiek ieviesta saskaņā ar licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Višķu pagasta pārvaldes vadītāja 2015. gada 16. oktobrī apstiprinātajiem noteikumiem „Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” un “Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”. Elektronisko licenci var iegādāties: www.epakalpojumi.lv Licencētās makšķerēšanas organizēšana: 1. Licencēto makšķerēšanu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta administratīvajā teritorijā organizē Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, e-pasta adrese: parvalde@viski.lv. 2. Licencēto makšķerēšanu Medumu ezerā organizē Daugavpils novada pašvaldības pilnvarota juridiska persona – biedrība „MEDUMU EZERS”, kuras juridiskā adrese ir Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460, tālrunis 29416122. 3. Licencēto makšķerēšanu Sventes ezerā organizē Daugavpils novada domes pilnvarota juridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, tālr. 29768455). Saite uz Saistošajiem noteikumiem: https://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/file/DND_lemumi/2014/saist/MedMaksk/03.pdf https://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-domes-publiskie-dokumenti https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/SN/makskeresana/05.pdf Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes 26.11.2015. Saistošie noteikumi Nr. 7 “Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā”, Daugavpils novada domes 14.06.2012. Saistošie noteikumi Nr. 8 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā”, Daugavpils novada domes 12.12.2013. Saistošie noteikumi Nr. 42 “Licencētās makšķerēšanas nolikums Sventes ezerā”.