Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN nosūtīšana. Izziņa par NĪN parāda neesamību

Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam. Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv