Miršanas fakta reģistrācija

Par miršanas faktu ir jāpaziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
Miršanas faktu var reģistrēt dzimtsarakstu nodaļā, kuras darbības iecirknī persona mirusi, vai arī pēc mirušās personas pēdējās deklarētās dzīvesvietas.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv