Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai

Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai:
1. vienreizējais pabalsts mācību līdzekļu iegādei
– pabalstu piešķir kancelejas preču, mācību grāmatu, darba burtnīcu vai citu izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei,
– pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kuru bērni uzsāk vai turpina mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma,
– pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā – uzsākot jaunu mācību gadu,
– pabalsta apmērs trūcīgai ģimenei 22,00 euro vienam skolniekam
– pabalsts tiek izmaksāts mantiskā vai naudas veidā,

2. pabalsts skolēnu ēdināšanas apmaksai
– pabalstu piešķir ēdināšanas apmaksai Daugavpils novada izglītības iestāžu audzēkņiem un arī tiem bērniem, kuriem nav pieejama vispārējā izglītība Daugavpils novada teritorijā. Atsevišķus gadījumus, pabalsta piešķiršanai ēdināšanas apmaksai, izskata Daugavpils novada domes izveidota profesionāla speciāla komisija un sniedz ieteikumus Sociālā dienesta vadītājai lēmuma pieņemšanai,
– pabalsts tiek piešķirts Daugavpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem, bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs,
– pabalsta apmērs ir atbilstošs skolas vispārizglītojošās iestādes noteiktai ēdināšanas maksai,
– pabalsts tiek maksāts, katru mēnesi mācību gada laikā, saskaņā ar atbilstošās vispārizglītojošās iestādes ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja piestādīto rēķinu un/vai pakalpojuma saņēmēju sarakstu, vai saņem skaidrā naudā.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv