Satiksmes aizliegumu un ierobežojumu uz ceļiem saskaņošana

Īss apraksts: Transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi vai ierobežojumi uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem pieļaujami: 1. klimatisko apstākļu dēļ, lai novērstu autoceļu bojājumus; 2. autoceļa bojājumu dēļ, ja tie apdraud transportlīdzekļu satiksmes drošību; 3. laikā, kad tiek veikti atsevišķu autoceļa posmu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbi; 4. laikā, kad ceļu zemes nodalījuma joslā tiek izbūvētas komunikācijas; 5. laikā, kad notiek organizēti publiski pasākumi; 6. laikā, kad notiek gājieni un piketi, — saskaņā ar likumu “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”. 1. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu pieņem attiecībā uz pašvaldību ceļiem — attiecīgā pašvaldība; ārkārtējos gadījumos — Valsts policija (bez saskaņošanas ar ceļu pārvaldītāju). 2. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu pieņem attiecībā uz pašvaldību ceļiem — attiecīgā pašvaldība; ārkārtējos gadījumos — Valsts policija (bez saskaņošanas ar ceļu pārvaldītāju). Informāciju par to, ka uz valsts autoceļiem vai pašvaldību ceļiem tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, attiecīgais ceļu pārvaldītājs desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī attiecīgajā vietējā laikrakstā, norādot autoceļa posmu, ierobežojuma veidu, termiņu un kontakttālruni. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Ministru kabineta 15.12.1998. noteikumi Nr.456 “Par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”.