Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa

Persona iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā pēc dzīves vietas, uzrāda pasi, pievieno dzimšanas, laulības apliecības, nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības un dokumentus, kas apliecina vārda, uzvārda maiņas nepieciešamību.
Tautības ieraksta maiņas gadījumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda attiecīgo tautību un radniecību 2 paaudžu robežās.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata lietu, dod atzinumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas dod atļauju mainīt vārdu, uzvārdu, tautības ierakstu vai atsaka to darīt. Pirms maiņas apliecības saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva. Ar maiņas apliecību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pasu nodaļā persona saņem jaunu pasi.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv