Vienreizējs svētku pabalsts

Pabalstus ir tiesības saņemt Otrā Pasaules kara dalībniekiem, politiski
represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem,
Afganistānas kara veterāniem, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada
administratīvā teritorija.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv