Par informācijas sniegšanu iedzīvotājiem

“Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvalde, kas nodrošina pārvaldes gāzesvadu ekspluatāciju valsts teritorijā, atgādina, ka Daugavpils novada teritoriju šķērso pārvaldes gāzesvads vai tā objekta aizsargjosla.

Informācija par pārvaldes gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās

Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvaldes gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem