Par uzņemšanu Naujenes Mūzikas un mākslas skolā

Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Daugavas 29, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., 65450287, nmms@inbox.lv

2017./2018. mācību gads

Mūzikas nodaļa

Uzņem 6-13 gadus vecus audzēkņus šādās izglītības programmās:

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, Klavierspēle;

Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonijas spēle;

Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle.

Konsultācijas no 14. augusta līdz 30. augustam.

Mākslas nodaļa

Uzņem 7-13 gadus vecus audzēkņus.

Visi mākslas nodaļas apgūst šādus mācību priekšmetus: Zīmēšana, Gleznošana, Kompozīcija, Mākslas valodas pamati, Darbs materiālā, Veidošana, Papīra plastika.

Konsultācijas no 14. augusta līdz 30. augustam.

Skolas absolventi saņem Diplomu par profesionālo ievirzes izglītības programmas apguvi.