Pasākuma “Parka svētki” nolikums

Pasākuma  “Parka svētki” nolikums

1. Uzdevumi

Organizēt atpūtas pasākumu Daugavpils novada jauniešiem “Parka svētki”

2. Laiks un vieta

Pasākums notiks 2019. gada 11. augustā Medumu parkā no plkst. 14.00.

3.Vadība

Pasākumu organizē Medumu pagasta jauniešu biedrība “Medumu Cerība”

4. Dalībnieki

Pasākumā var piedalīties Daugavpils novada jaunieši vecumā 13 ‑ 25 gadiem.

5. Prasības no pasākuma viesiem

Katram pagastam jāsagatavo viena draudzīga, aktīva un jautra komanda ar 4-6 dalībniekiem. Ģērbties pēc laikapstākļiem

6. Programma

13.30-14.00 ‑ dalībnieku  ierašanās un reģistrācija

14.00 ‑ 16.00 ‑ konkursi, radošā darbnīca

16.00 – 17.00 ‑ piknika laiks

17.00  ‑  apbalvošana

7.  Dalībnieku drošība

Par dalībnieku drošību atbild komandu atbildīgas personas.

8.  Pieteikšanās

Lūdzam obligāti apstiprināt dalību pasākumā līdz 2019. gada 11. augustam, zvanot Diānai Mikulānei –  27029325 vai sūtot vēstuli uz e-pastu diana.mikulane@inbox.lv