Pasākumi Augšdaugavas novadā. 16. -22. septembris

  • 16. septembrī skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš 2021” (Mērķauditorija: Latgales reģiona skolu 2.-12.klašu audzēkņi) Raiņa mājā Berķenelē Seno amatu darbnīcā “KLĒTS”;
  • 16.-18. septembrī mākslas plenērs “Rudens un mākslinieks. Ar otu ielā…” Subates kultūras namā;
  • Līdz 17. septembrim suvenīru kolekcijas izstāde “Maza, zaļa vardīte” Eglaines kultūras namā;
  • 18. septembrī rudens gadatirgus Subatē Subates kultūras namā;
  • 18. septembrī pasākums “Skolas ielas svētku pārgājiens” Subates kultūras namā;
  • 18. septembrī plkst. 10.00 radošā darbnīca „Dziju un audumu krāsošana ar meža veltēm” (starptautiskā sadarbības projekta „Sēņu ceļš” ietvaros) Bebrenes dzirnavās;
  • 18. septembrī plkst. 11.00 pasākums “Līksnas stacija laiku lokos” “Eiropas kultūras mantojuma dienas 2021” ietvaros Līksnas Stacija, Līksnas Muižas parkā;
  • 19. septembrī plkst. 11.00 pirogrāfijas radošā darbnīca “Tava Grāmatzīme” Laucesas pagasta dienas ietvaros Laucesas kultūras namā;
  • 19. septembrī pasākums pagasta iedzīvotājiem brīvā dabā Laucesas pagasta dienas ietvaros;
  • 21.-30. septembrī izstāde “Dažādu tautu tērpu stāsts” Vaboles kultūras namā.

Visu septembri

Ambeļu pagasta bibliotēka

Dzejas grāmatu izstāde „Poētiskā viesistaba”.

Bebrenes pagasta bibliotēka

Birutas Milleres fotoizstāde „Bez pretenzijām”;

Izstāde “Seno mācību grāmatu un skolas piederumu izstāde”.

Bebrenes kultūras nams

Brīvo mākslinieku asociācijas Daugavpils biedrības „Latgales vienotība” biedru darbu izstāde.

Bebrenes dzirnavas      

Amatierstudijas „Tēma Art” gleznu izstāde.

Raiņa māja Berķenelē

– Bebrenes aušanas darbnīcas “Mare” rokdarbu izstāde Seno amatu darbnīcā “KLĒTS”;

– Gunas Millersones gleznu izstāde;

– Fotogrāfiju izstāde „Doles salas daba un cilvēki” Berķeneles dārzā.

Biķernieku pagasta bibliotēka

-Scenāriju rakstīšanas meistarklase;

-Literārā izstāde “Latgales dzejnieki un dzeja”.

Maļinovas pagasta bibliotēka

Literāra izstāde “Dzejas valdzinājums”.

Medumu pagasta bibliotēka

Literārā izstāde “Latgales dzejnieki un dzeja”

Naujenes Novadpētniecības muzejs

-Virtuāla fotoizstāde (projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” ietvaros) platformā artsteps.com https://www.artsteps.com/view/60349eca0ffle30529925c71;

-Izstāde “Rokdarbu tradīcijas Dvinas\Daugavas ielejas teritorijā”;

-Izstāde “Novadnieku dzīvesstāsti”;

-Pinumu izstāde „Vuocele, sīceņš, kerzine i cyti pynumi”;

-Novadniekiem veltīta biogrāfiska izstāde “Podnieku tradīcijas Augšdaugavā”;

-Patvāru izstāde Slutišķu vecticībnieku sētā;

– Muzeja krājuma 2021.gada jaunieguvumu izstāde.

Naujenes tautas bibliotēka

Visu mēnesi pēc iepriekšēja pieraksta  katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 13.00-18.00 NTB Bērnu nodaļā notiks nodarbības:

– Individuālā “Termo mozaīkas darbnīca” (Mērķauditorija: bērni no 7 gadu vecuma un jaunieši);

– Spēles ar Bee-Bot programmējamo grīdas robotu (Mērķauditorija: bērni no 4 līdz 6 gadiem kopā ar vecākiem);

– Individuālas 3D pildspalvu nodarbības (Mērķauditorija: bērni no 10 gadu vecuma un jaunieši);

– Individuālā “Šenila stieples rokdarbu izgatavošanas darbnīca” (Mērķaauditorija: bērni no 7 gadu vecuma un jaunieši)

– “Spēļu istaba”  bērniem un jauniešiem (individuālās nodarbības vai vienas mājsaimniecības ietvaros).

Nīcgales Tautas nams

Izstāde “Manas rudens veltes burciņā”.

Sabiedriskais centrs “Laucesa”      

Maļinovas pagasta bibliotēkas ceļojošā fotoizstāde “Sēņu dažādība mežā”.

Skrindu dzimtas muzejs

* Daces Teivānes austo darbu izstāde (grīdceliņi, spilveni, dekori)

* S.Grohoļska fotoizstāde “Cilvēku dzīvesstāsti fotogrāfijās”;

* A.Samuilova fotoizstāde “Solys krysts”;

* Mākslinieka J.Svenča ekspozīcija – izstāde (grafikas darbi, linogriezumi, klišejas, dzīvojamās istabas mēbeles);

* A.Geriņas rakstaino tekstiliju “Mana mandala” izstāde Kulinārā mantojuma virtuves logos;

* Izstāde “No Vingru un Ritiņu pūra lādes – dzimtas stāsts”;

* Latgales mākslinieku gleznu izstāde (no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma);

* “No manas pūralādes” (izšuvumi, tamborējumi, rišeljē, trauki) no autoru S.Voinas, R. Tenisas, B. Skuķes, E. Vorošenas, G. Žukas privātkolekcijas.

Subates pilsētas bibliotēka

Literārās izstādes septembra jubilāriem: Latviešu dzejniekam, atdzejotājam K.Skujeniekam-85”, “Poļu rakstniekam S.Lemam-100”, “Latviešu dzejniekam A.Pumpuram-180”.

Višķu Sabiedriskais centrs

Nodarbības Višķu sociālās aprūpes centra klientiem: Deju un kustību nodarbības; Scenāriju rakstīšanas meistarklase; Mūzikas nodarbība.

VSAC “Latgale” Kalupes filiāle

Dārzniecības nodarbības “Dārza stāsti”.