Pasākumi Augšdaugavas novadā. 23. -30. septembris

  • 23. septembrī Dubnas pagasta senioru ceļojums uz Raiņa bērnu dienu zemi Berķenelē “Kad gadiem es pāri skatos…” Raiņa māja Berķenelē;
  • 23. septembrī plkst. 15.00 Dzejas dienām veltīts pasākums “Nolasi un uzzīmē savu dzejoli” pretī Sventes Tautas namam;
  • 24. septembrī plkst. 11.00 pasākums “Krēmu paradīze” jeb ko es iemācījos pandēmijas karantīnas laikā (tikšanās ar konditori-amatieri Ilonu Dalecku) Ambeļu pagasta bibliotēkā;
  • 24. septembrī pasākums bērniem bērnu žūrijas izveidei Medumu pagasta bibliotēkā;
  • 24. septembrī Ievārījuma diena Salienas kultūras namā;
  • 25. septembrī plkst. 9.00-15.00 Miķeļdienas gadatirgus Kalupes pagasta sporta laukumā;
  • 26. septembrī Skrudalienas pagasta svētki pie Silenes kultūras nama;
  • 27. septembrī Tūrisma diena Pilskalnē Pilskalnes “Siguldiņa”;
  • 27. septembrī – 1. oktobrī Miķeļdienai veltīta izstāde “Rudens nāca sētiņā” Eglaines kultūras namā;
  • 29. septembrī izstāde-folkloras stunda “Miķeļi – rudens saulgriežu laiks ir klāt!” (literatūras apskats par rudens saulgriežiem – Miķeļdienu, tās tradīcijām, ticējumiem, paražām) Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā.

Visu septembri

Ambeļu pagasta bibliotēka

Dzejas grāmatu izstāde „Poētiskā viesistaba”.

Bebrenes pagasta bibliotēka

Birutas Milleres fotoizstāde „Bez pretenzijām”;

Izstāde “Seno mācību grāmatu un skolas piederumu izstāde”.

Bebrenes kultūras nams

Brīvo mākslinieku asociācijas Daugavpils biedrības „Latgales vienotība” biedru darbu izstāde.

Bebrenes dzirnavas      

Amatierstudijas „Tēma Art” gleznu izstāde.

Raiņa māja Berķenelē

– Bebrenes aušanas darbnīcas “Mare” rokdarbu izstāde Seno amatu darbnīcā “KLĒTS”;

– Gunas Millersones gleznu izstāde;

– Fotogrāfiju izstāde „Doles salas daba un cilvēki” Berķeneles dārzā.

Biķernieku pagasta bibliotēka

-Scenāriju rakstīšanas meistarklase;

-Literārā izstāde “Latgales dzejnieki un dzeja”.

Maļinovas pagasta bibliotēka

Literāra izstāde “Dzejas valdzinājums”.

Medumu pagasta bibliotēka

Literārā izstāde “Latgales dzejnieki un dzeja”

Naujenes Novadpētniecības muzejs

-Virtuāla fotoizstāde (projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” ietvaros) platformā artsteps.com https://www.artsteps.com/view/60349eca0ffle30529925c71

-Izstāde “Rokdarbu tradīcijas Dvinas\Daugavas ielejas teritorijā”;

-Izstāde “Novadnieku dzīvesstāsti”;

-Pinumu izstāde „Vuocele, sīceņš, kerzine i cyti pynumi”;

-Novadniekiem veltīta biogrāfiska izstāde “Podnieku tradīcijas Augšdaugavā”;

-Patvāru izstāde Slutišķu vecticībnieku sētā;

– Muzeja krājuma 2021.gada jaunieguvumu izstāde.

Naujenes tautas bibliotēka

Visu mēnesi pēc iepriekšēja pieraksta  katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 13.00-18.00 NTB Bērnu nodaļā notiks nodarbības:

– Individuālā “Termo mozaīkas darbnīca” (Mērķauditorija: bērni no 7 gadu vecuma un jaunieši);

– Spēles ar Bee-Bot programmējamo grīdas robotu (Mērķauditorija: bērni no 4 līdz 6 gadiem kopā ar vecākiem);

– Individuālas 3D pildspalvu nodarbības (Mērķauditorija: bērni no 10 gadu vecuma un jaunieši);

– Individuālā “Šenila stieples rokdarbu izgatavošanas darbnīca” (Mērķaauditorija: bērni no 7 gadu vecuma un jaunieši)

– “Spēļu istaba”  bērniem un jauniešiem (individuālās nodarbības vai vienas mājsaimniecības ietvaros).

Nīcgales Tautas nams

Izstāde “Manas rudens veltes burciņā”.

Sabiedriskais centrs “Laucesa”      

Maļinovas pagasta bibliotēkas ceļojošā fotoizstāde “Sēņu dažādība mežā”

Skrindu dzimtas muzejs

* Daces Teivānes austo darbu izstāde (grīdceliņi, spilveni, dekori)

* S.Grohoļska fotoizstāde “Cilvēku dzīvesstāsti fotogrāfijās”;

* A.Samuilova fotoizstāde “Solys krysts”;

* Mākslinieka J.Svenča ekspozīcija – izstāde (grafikas darbi, linogriezumi, klišejas, dzīvojamās istabas mēbeles);

* A.Geriņas rakstaino tekstiliju “Mana mandala” izstāde Kulinārā mantojuma virtuves logos;

* Izstāde “No Vingru un Ritiņu pūra lādes – dzimtas stāsts”;

* Latgales mākslinieku gleznu izstāde (no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma);

* “No manas pūralādes” (izšuvumi, tamborējumi, rišeljē, trauki) no autoru S.Voinas, R. Tenisas, B. Skuķes, E. Vorošenas, G. Žukas privātkolekcijas

Subates pilsētas bibliotēka

Literārās izstādes septembra jubilāriem: Latviešu dzejniekam, atdzejotājam K.Skujeniekam-85”, “Poļu rakstniekam S.Lemam-100”, “Latviešu dzejniekam A.Pumpuram-180”

Vaboles kultūras nams

Izstāde “Dažādu tautu tērpu stāsts”

Višķu Sabiedriskais centrs

Nodarbības Višķu sociālās aprūpes centra klientiem: Deju un kustību nodarbības; Scenāriju rakstīšanas meistarklase; Mūzikas nodarbība.

VSAC “Latgale” Kalupes filiāle

Dārzniecības nodarbības “Dārza stāsti”