Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešana

Datums: 02.09.2021 - 03.09.2021
Laiks: 00:00
Vieta: -
Atbildīgais: Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešana
Kategorija: