Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešana

Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešana no 2021. gada 2. augusta līdz 3.septembrim.

Datums: 02.08.2021 - 03.09.2021
Laiks: 00:00
Vieta: tiešsaiste
Atbildīgais: Olga Lukaševiča
Kategorija: