Apmācības sociālajiem darbiniekiem un sociālās aprūpes centru medicīnas darbiniekiem “Komunikācijas veidošana ar personu ar garīgas attīstības traucējumiem”

Datums: 21.07.2020
Laiks: 10:00 - 13:00
Vieta: Daugavpils novada dome 8.kab.
Atbildīgais: A.Jegorova
Kategorija: