Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Datums: 10.12.2021
Laiks: 09:00
Vieta: Attālināti (ZOOM)
Atbildīgais: A.Pļaskota, I.Ondzule
Kategorija: