Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde

Datums: 12.10.2021
Laiks: 09:00
Vieta: Sēžu zāle (kab. Nr.24)
Atbildīgais: A.Rasčevskis K.Gailīte
Kategorija: