Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde

Datums: 10.08.2021
Laiks: 09:00
Vieta: Augšdaugavas novada pašvaldības sēžu zāle (24.kab.)
Atbildīgais: A.Rasčevskis K.Gailīte
Kategorija: