Augšdaugavas novada un Daugavpils attīstības stratēģijas apspriešana Zoom platformā

Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 26.augusta līdz 22.septembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 6.septembrī plkst.15.00 tiešsaistē “ZOOM” platformā, pieslēgšanās saite:

https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd=M1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09

Tikšanās ID: 852 5598 4414
Pieejas kods: 107653

Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā vai viedierīcē ir lejupielādēta “ZOOM” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju var iepazīties: Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Pilsēta/Pilsētas attīstība”, Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Attīstība/Attīstības plānošana”. Dokumenti pieejami arī https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695

Datums: 06.09.2021
Laiks: 15:00
Vieta: Tiešsaistē Zoom platformā
Atbildīgais: Olga Lukaševiča
Kategorija: