Bibliotekārā e- stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vecākās grupas audzēkņiem

Datums: 15.04.2021
Laiks: 10:00
Vieta: Naujene TB Bērnu nodaļa,tiešsaistē Zoom platformā
Atbildīgais: A.Soldatjonoka
Kategorija: