Dalība seminārā “Āra pasākumu iespējas ierobežotas apmeklētības un plūsmas apstākļos”

Datums: 12.05.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Ziemeļblāzmas akadēmija Tiešsaiste (ZOOM platformā)
Atbildīgais: V.Litiņa A.Lipska I.Uškāne M.Baranovska
Kategorija: