Dalība seminārā “Nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējības nodrošināšana – starptautiskie un nacionālie saraksti, projektu rakstīšanas pieredze, prakse, idejas”

Datums: 07.05.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Latvijas Nacionālais kultūras centrs Tiešsaiste (ZOOM platformā)
Atbildīgais: V.Litiņa J.Merņaka
Kategorija: