Daugavpils novada jaunatnes salidojums

Datums: 03.08.2019 - 04.08.2019
Laiks: 12:00
Vieta: Mācību poligons “Meža Mackeviči”, Vaboles pagasts
Atbildīgais: M.Loča O.Ņikitina
Kategorija: