Daugavpils novada Jaunatnes sporta spēles

Sporta spēles notiek ESF projekta “Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/070) ietvaros.

Datums: 29.02.2020
Laiks: 10:00 - 16:00
Vieta: Špoģu vidusskolas sporta zāle
Atbildīgais: M.Loča, O.Ņikitina, G.Kucins, J.Valaine
Kategorija: