Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisijas

Datums: 01.02.2021 - 28.02.2021
Laiks: 14:00
Vieta: Daugavpils novada dome
Atbildīgais: S.Smane
Kategorija: