Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisijas

Datums: 01.04.2021 - 30.04.2021
Laiks: 14:00
Vieta: Attālināti (ZOOM)
Atbildīgais: S.Smane
Kategorija: