Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskā apspriešana

Datums: 30.09.2021 - 28.10.2021
Laiks: 00:00
Vieta: https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/jaunveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/
Atbildīgais: O. Lukaševiča
Kategorija: