Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskā apspriešanas sanāksme (ar uzsvaru uz Daugavpils pilsētas sadaļu)

Datums: 11.10.2021
Laiks: 17:00
Vieta: ZOOM platforma (Tiešsaiste)
Atbildīgais: S. Rabčevska
Kategorija: