Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme (ar uzsvaru uz Augšdaugavas novada sadaļu)

Datums: 11.10.2021
Laiks: 14:00
Vieta: ZOOM platforma (Tiešsaiste)
Atbildīgais: O. Lukaševiča
Kategorija: