Deju kolektīva “Līksme”, folkloras kopas “Dyrbyni” uzstāšanās pašdarbības kolektīvu koncertā

Datums: 29.08.2020
Laiks: 15:00
Vieta: Slutišķu sādža Latgales sēta
Atbildīgais: I.Uškāne
Kategorija: