Deju un kustību nodarbības Višķu sociālās aprūpes centra klientiem

Latvijas-Lietuvas programmas projekta Nr.LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”)” ietvaros

Datums: 01.09.2021 - 30.09.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Višķu Sabiedriskais centrs
Atbildīgais: J.Merņaka I.Uškāne
Kategorija: