Dzejas dienām veltīts pasākums “Nolasi un uzzīmē savu dzejoli”

Datums: 23.09.2021
Laiks: 15:00
Vieta: pretī Sventes Tautas namam
Atbildīgais: V.Petaško I.Iščenko
Kategorija: