Dzejniekam Jurim Kronbergam – 70, veltītas izstādes: “Ieliec vasaru burciņā”; “Mans šodienas simbols ir saule – tumšus padebešus i negribu atcerēties”

Datums: 04.08.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Dvietes pagasta bibliotēka
Atbildīgais: V.Marcinkeviča
Kategorija: