ERAF atbalstīto dabas un kultūras mantojuma projektu īstenotāju tikšanās

Datums: 15.04.2021
Laiks: 11:00 - 14:30
Vieta: Kultūras ministrija,tiešsaiste
Atbildīgais: I.Mukāne
Kategorija: