Fitnesa nodarbība (projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros)

Datums: 03.08.2021
Laiks: 17:00
Vieta: pie Demenes kultūras nama (ārtelpā)
Atbildīgais: J.Valaine
Kategorija: