IP Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu dalība I Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles izpildītāju konkursā “Woodwind Brass Premium-2021”

Datums: 15.06.2021 - 20.06.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Baltkrievijas koncertu aģentūra “AccoPremium” – Attalināti (Youtube platformā)
Atbildīgais: IP Pūšamo instrumentu spēle pedagogi
Kategorija: