Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde Tautsaimniecības komitejas sēde Finanšu komitejas sēde

Norises laiki:

01.08 un  22.08

Datums: 01.08.2019 - 22.08.2019
Laiks: Visu dienu.
Vieta: Daugavpils novada dome
Atbildīgais: J.Kudiņš J.Livčāns V.Kalāns A.Kucins
Kategorija: