Izglītības programmas “Akordeona spēle” audzēkņu dalība XXV Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “Sigulda 2021”

Datums: 24.05.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Naujenes Mūzikas un mākslas skola Attālināti
Atbildīgais: T.Jukuma G.Kagans
Kategorija: