Izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu dalība XIX Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “ES DZĪVOJU PIE JŪRAS”

Datums: 01.05.2021 - 31.05.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Naujenes Mūzikas un mākslas skola Attālināti
Atbildīgais: A.Jasinska
Kategorija: