Izglītības un informācijas diena “Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”

Datums: 16.04.2019
Laiks: 00:00
Vieta: Vecsalienas pagasts
Atbildīgais: J.Valaine
Kategorija: