Izstāde no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra fondiem P. Martinsons “Maisveidīgie”

Datums: 01.07.2021 - 31.07.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Daugavpils novada KC “Vārpa” skatlogos
Atbildīgais: I.Uškāne
Kategorija: