Lasīšanas pēcpusdienas sākumskolas skolēniem “Lasītprieks”

1 reizi nedēļā

Datums: 02.09.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Subates pilsētas bibliotēka
Atbildīgais: A. Lošaka
Kategorija: